<p class="titel">Zaal De Boomgaard</p> <p> <a href="index.htm" target="_blank">welkom</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="index.htm" target="_blank">praktisch</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="index.htm" target="_blank">ligging</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="index.htm" target="_blank">contact</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="index.htm" target="_blank">fotogallerij</a> </p> <p> Welkom bij zaal &quot;De Boomgaard&quot;, een unieke locatie voor unieke gebeurtenissen. Ontdek hier met mondjesmaat de sfeervolle feestruimte. De warme aankleding zorgt voor een ongedwongen sfeer; uw gasten krijgen het gevoel hier thuis te komen. Gelegen in het centrum van Geluwe met zijn wortels in het groene stadspark biedt &quot;De Boomgaard&quot; de perfecte invulling voor diverse gelegenheden: receptie, jubileum, doop- of communiefeest, brunch, product voorstelling, … of gewoon gezellig samenzijn. Stap binnen in de site en neus nu reeds even rond in onze boomgaard. </p> <p> Zaal &quot;De Boomgaard&quot; wordt verhuurd vrij van traiteur en catering. We kunnen u echter bijstaan bij de keuze ervan en adressen volgens uw smaak of budget hiervoor aanbevelen. Zittend max 100 personen. Receptie ± 140 personen. Receptieruimte. Feestruimte. Zeer ruime bar met 3 tapkranen en koelkasten. Professioneel ingerichte keuken. Professionele muziekinstallatie, koptelefoon en micro. Dames en herentoiletten. Grote parkeergelegenheid aan de kerk. </p> <p> Zaal &quot;De Boomgaard&quot; is gelegen in het hartje centrum van Geluwe, net naast een ruime parking achter de kerk en aan de rand van het gemeentepark. We zijn zeer vlot bereikbaar via de afrit 2 bis, Menen Wervik, van de A19. Volg vervolgens de richting Geluwe centrum tot aan de verkeerslichten. Sla rechts af, &quot;De Boomgaard&quot; vind je de eerste straat rechts. Je kunt vlot parkeren achter de kerk. </p> <p> Bienvenue &agrave; la salle &quot;De Boomgaard&quot;, un endroit unique pour des &eacute;v&egrave;nements uniques. D&eacute;couvrez ici, petit-&agrave;-petit la salle de f&ecirc;te attrayante. La d&eacute;coration aux teints chauds; donne &agrave; vos invit&eacute;s l'impression de rentrer chez soi. Situ&eacute; au centre de Geluwe avec ses racines dans le parc communal, la salle &quot;De Boomgaard&quot; vous offres l'endroit &agrave; merveilles pour divers occasions: reception, jubil&eacute;, bapt&ecirc;me ou f&ecirc;te de la communion, brunch, pr&eacute;sentations, … ou tout simplement s'amuser ensemble. Entrer dans le site et faites le tour de notre verger tout en air de f&ecirc;te. </p> <p> La salle &quot;De Boomgaard&quot; peut &ecirc;tre lou&eacute;e libre de traiteur et de catering. Nous pouvons vous aider &agrave; des adresses selon votre go&ucirc;t et budget. Assis max 100 personnes. R&eacute;ception ± 140 personnes. Espace de r&eacute;ception. Salle de f&ecirc;tes. Tres grand bar avec 3 f&ucirc;ts et frigo's. Cuisine professionnelle. Installation de musique professionnelle, &eacute;couteur et micro. Toillettes dames et hommes. Grand possibilit&eacute; pour stationner derri&egrave;re l'&eacute;glise. </p> <p> La salle &quot;De Boomgaard&quot; est situ&eacute; au coeur de Geluwe, juste &agrave; c&ocirc;t&eacute; d'un grand parking derri&egrave;re l'&eacute;glise et au bord du parc communal. Nous sommes tr&egrave;s facilement accessible par la sortie 2 bis, Menin Wervique, de l'A19. Puis suivre les panneaux Geluwe centre jusqu'aux feux. Tourner &agrave; droite, la salle &quot;De Boomgaard&quot; est situ&eacute; dans la premi&egrave;re rue à droite. Vous pouvez garer facilement derri&egrave;re l'&eacute;glise. </p> <p> De Boomgaard<br /> Kerkstraat 3<br /> B-8940 Geluwe<br /> Tel +32 (0)56 51 07 51<br /> GSM +32 (0)473 31 35 14<br /> info@zaaldeboomgaard.be </p>